Стъпка 3. За деня на изпита

Като оторизиран тест център на Pearson VUE, ПасИТ следва установени стандарти за спецификация на техниката, процедури по администриране на изпитите и отчитане удовлетвореността на клиентите.

  • Препоръчително е да дойдете в тест центъра 15-20 минути преди началото на изпита.
  • Носете със себе си първичен документ за самоличност (лична карта, задграничен паспорт или шофьорска книжка), както и втори документ, който съдържа изписано името Ви и Ваш подпис (банкова карта, бадж или членска карта с подпис; лична карта, задграничен паспорт или шофьорска книжка също биха могли да са втори документ, ако не са представени като основен такъв).
  • Всички изпити са компютърно базирани и протичат в контролирана среда с видеонаблюдение и проктор.
  • В изпитната зала не се внасят лични вещи, вкл. чанти, чадъри, книги или учебни материали, листове, мобилни телефони, часовници, портфейли и др.
  • Продължителността на изпитите варира от 40 мин. до няколко часа. Актуална информация можете да намерите на официалната страница на сертификационната програма, която сте избрали.
  • След приключване на изпита ще получите документ с резултата (т.н. Score Report) на хартиен носител, който препоръчваме да съхранявате до получаването на Вашия сертификат директно от вендора.