Всички продукти и имена на компании, споменати в този уеб сайт, са търговски марки™ или запазени търговски марки® на съответните им собственици.

 

Microsoft®, Windows®, Access®, Excel®, PowerPoint®, са запазени търговски марки ли търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

IBM®, System i®, System z®, System x®, BladeCenter®, System Storage®, SMART SOA®, Tivoli®, WebSphere® са търговски марки на IBM Corporation в САЩ и/или други държави.

Cisco®, Cisco Systems®, CCNA®, CCNP® са запазени търговски марки на Cisco Systems, Inc. в САЩ и/или други държави.

Adobe®, Acrobat®, Illustrator®, InDesign®, Photoshop® са запазени търговски марки или търговски марки на Adobe Systems, Inc. в САЩ и/или други държави.

„PMI” е услуга и търговска марка на Project Management Institute, Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

„PMP” и „CAPM” са сертификационни марки на Project Management Institute, Inc., регистрирани в САЩ и други държави.

„PMBOK” е търговска марка на Project Management Institute, Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

ITIL® е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

Логото на ITIL® Accredited Training Organization е търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

Логото на ITIL® Approved Examination Organization е търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

IT Infrastructure Library е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

ITIL®, PRINCE2® са регистрирани търговски марки на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

PRINCE2® е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

PRINCE2 Agile® е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

Логото на PRINCE2® Accredited Training Organization е търговска марка на AXELOS Limited, използвана с разрешението на AXELOS Limited. Всички права запазени.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки, споменати в този уеб сайт, са собственост на съответните им притежатели.