Готови ли сте да преминете на следващо ниво?

IT сертификатите ви помагат да валидирате знанията си в сферата на информационните технологии и да израснете в кариерата си.

Сертифицираните специалисти се радват на редица предимства: професионално признание, по-висока конкурентност на пазара на труда, достъп до професионални общности и специализирани ресурси, възможност да участват в проекти, свързани с най-новите технологии.

В ПасИТ можете да се явите на изпити, предоставяни от Pearson VUE.

Вижте календар със свободните дати и сесии.

Разберете как ще протече денят на изпита.

Нашият адрес: