Pearson VUE ще доставя изпита Certified Associate in Project Management (CAPM)®

В сила от 22 август 2017 г.

От 22 август 2017 г. Project Management Institute (PMI)® започва да провежда изпита Certified Associate in Project Management (CAPM)® през Pearson VUE. Кандидатите могат да се регистрират за явяване на CAPM® изпита от 22 юли 2017 г.

PMI® е глобална организация с нестопанска цел, която поддържа и развива осем сертификата за управление на проекти, програми и портфолио. Стандартите на PMI® са най-широко разпространените в професията и задават модела за управление на проекти в частния и държавния сектор. Те са разработени от хиляди доброволци на PMI®, с богат практически опит във всеки тип проект, и предоставят общ език за управлението на проекти в целия свят.