За момента преустановяваме провеждането на изпити в изпитния ни център. При промяна на статуса ще Ви уведомим незабавно.

Моля да обърнете внимание, че някои изпити се предлагат при онлайн квестор и могат да се вземат от вкъщи.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на телефон +359 885 601 989.

Карта:

NHBG-3

NHBG-1

NHBG-2

NHBG-4